Den islandske hest

De fem gangarter

WALK

Tølt

TROT

Galop

FLYING PACE

Krathusgaarden af 1920 - Bindesbøllsvej 7 - 2920 Charlottenlund - Tel: +45 20934167